Prezentarea site-ului.

Conform articolului 6 din Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 privind încrederea în economia digitală, utilizatorii site-ului https: // www.neuf.tv/ identitatea diferitelor părți interesate în contextul implementării și monitorizării sale:

Proprietar : Neuf.tv
Creator : Neuf.tv
publicare responsabilă : Neuf.tv - contact (la)neuf.tv
Managerul publicației este o persoană juridică.
Webmaster : Neuf.tv - contact (la)neuf.tv
Gazduire : o2switch - 222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand
credite: Neuf.tv

Condiții generale de utilizare a site-ului și a serviciilor oferite.

Utilizarea site-ului https: // www.neuf.tv/ implică acceptarea deplină a condițiilor generale de utilizare descrise mai jos. Este posibil ca aceste condiții de utilizare să fie modificate sau completate în orice moment, prin urmare utilizatorii site-ului sunt invitați să le consulte în mod regulat.

Acest site este în mod normal accesibil utilizatorilor în orice moment. Cu toate acestea, o întrerupere datorată întreținerii tehnice poate fi decisă de Neuf.tv, care se va strădui apoi să comunice utilizatorilor în prealabil datele și orele intervenției.

Site-ul este actualizat regulat de Neuf.tv. La fel, notificările legale pot fi modificate oricând: ele sunt totuși obligatorii pentru utilizator, care este invitat să se refere la ele cât mai des posibil pentru a le face cunoștință.

Descrierea serviciilor furnizate.

Site-ul https: // www.neuf.tv/ își propune să ofere informații despre toate activitățile companiei, precum și știri digitale.

Neuf.tv se străduiește să ofere site-ului informații cât mai precise. Cu toate acestea, nu poate fi tras la răspundere pentru omisiuni, inexactități și deficiențe ale actualizării, fie datorită acesteia, fie partenerilor terți care îi furnizează aceste informații.

Toate informațiile indicate pe site sunt date cu titlu indicativ și este posibil să evolueze. În plus, informațiile de pe site nu sunt exhaustive. Acestea sunt date sub rezerva modificărilor făcute de când au fost puse online.

Limitări contractuale privind datele tehnice.

Site-ul folosește tehnologia JavaScript.

Site-ul nu poate fi considerat responsabil pentru daunele materiale legate de utilizarea site-ului. În plus, utilizatorul site-ului se angajează să acceseze site-ul folosind echipamente recente, care nu conțin viruși și cu un browser de ultimă generație actualizat.

Proprietate intelectuală și contrafaceri.

Neuf.tv este proprietarul drepturilor de proprietate intelectuală sau deține drepturile de utilizare asupra tuturor elementelor accesibile pe site, în special textele, imaginile, grafica, sigla, icoanele, sunetele, software-ul.

Orice reproducere, reprezentare, modificare, publicare, adaptare a tuturor sau a unor părți a elementelor site-ului, indiferent de mijloacele sau procesul utilizat, este interzisă fără autorizarea prealabilă scrisă a: Neuf.tv.

Orice utilizare neautorizată a site-ului sau a oricăruia dintre elementele pe care le conține va fi considerată ca constituind o încălcare și urmărită în conformitate cu prevederile articolelor L.335-2 și următoarele din Codul de proprietate intelectuală.

Limitări de răspundere.

Neuf.tv nu poate fi tras la răspundere pentru daunele directe sau indirecte cauzate echipamentelor utilizatorului la accesarea site-ului https: // www.neuf.tv/ și care rezultă fie din utilizarea echipamentelor care nu îndeplinesc specificațiile indicate la punctul 4, fie din apariția unei erori sau a incompatibilității.

Neuf.tv nu poate fi, de asemenea, responsabil pentru daune indirecte (cum ar fi, de exemplu, pierderea pieței sau pierderea unei șanse) consecutive utilizării site-ului.

Spațiile interactive (posibilitatea de a pune întrebări în spațiul de contact) sunt disponibile utilizatorilor. Neuf.tv își rezervă dreptul de a elimina, fără o notificare prealabilă, orice conținut postat în acest spațiu care ar încălca legea aplicabilă în Franța, în special dispozițiile referitoare la protecția datelor. Daca este aplicabil, Neuf.tv își rezervă, de asemenea, dreptul de a pune sub semnul întrebării răspunderea civilă și / sau penală a utilizatorului, în special în cazul unui mesaj rasist, abuziv, defăimător sau pornografic, indiferent de suportul utilizat (text, fotografie etc.).

Gestionarea datelor cu caracter personal.

În Franța, datele cu caracter personal sunt protejate în special de legea nr. 78-87 din 6 ianuarie 1978, legea nr. 2004-801 din 6 august 2004, articolul L. 226-13 din Codul penal și Directiva europeană a 24 octombrie 1995.

Cu ocazia utilizării site-ului https: // www.neuf.tv/, poate fi colectat: adresa URL a link-urilor prin care utilizatorul a accesat site-ul, furnizorul de acces al utilizatorului, adresa de protocol Internet (IP) a utilizatorului.

În orice caz Neuf.tv colectează informații personale despre utilizator doar pentru nevoile anumitor servicii oferite de site. Utilizatorul furnizează aceste informații cu cunoștințe complete despre fapte, în special atunci când le introduce singur. Se specifică apoi utilizatorului site-ului obligația sau nu de a furniza aceste informații.

În conformitate cu prevederile articolelor 38 și următoarele din legea 78-17 din 6 ianuarie 1978 privind prelucrarea datelor, fișiere și libertăți, orice utilizator are dreptul de acces, rectificare și opoziție la datele cu caracter personal. referitor la el, făcând cererea sa scrisă și semnată, însoțită de o copie a actului de identitate cu semnătura titularului documentului, specificând adresa la care trebuie trimis răspunsul.

Nicio informație personală a utilizatorului site-ului nu este publicată fără știrea utilizatorului, schimbată, transferată, atribuită sau vândută pe orice suport către terți. Numai presupunerea răscumpărării de Neuf.tv iar drepturile sale ar permite transmiterea unor astfel de informații către posibilul cumpărător care, la rândul său, ar fi obligat de aceeași obligație de a stoca și modifica datele cu privire la utilizatorul site-ului.

Bazele de date sunt protejate de dispozițiile Actului din iulie 1 1998er de transpunere a Directivei 96 / 9 din 11 1996 martie privind protecția juridică a bazelor de date.

Legături hipertext și cookie-uri.

Site-ul https: // www.neuf.tv/ conține o serie de linkuri hipertext către alte site-uri, configurate cu permisiunea Neuf.tv. In orice caz, Neuf.tv nu are posibilitatea de a verifica conținutul site-urilor astfel vizitate și, prin urmare, nu își va asuma nicio responsabilitate pentru acest fapt.

Navigarea pe site poate provoca instalarea cookie-urilor pe computerul utilizatorului. Un cookie este un fișier mic, care nu permite identificarea utilizatorului, dar care înregistrează informații referitoare la navigarea unui computer pe un site. Datele astfel obținute sunt destinate să faciliteze navigarea ulterioară pe site și sunt, de asemenea, destinate să permită diferite măsuri de participare.

Refuzul de a instala un cookie poate face imposibilă accesarea anumitor servicii. Cu toate acestea, utilizatorul își poate configura computerul astfel încât să refuze instalarea cookie-urilor:

În Internet Explorer: fila instrument (pictogramă în formă de roată din dreapta sus) / opțiuni internet. Faceți clic pe Confidențialitate și alegeți Blocați toate cookie-urile. Validați pe Ok.

În Firefox: în partea de sus a ferestrei browserului, faceți clic pe butonul Firefox, apoi accesați fila Opțiuni. Faceți clic pe fila Confidențialitate.
Configurați regulile de conservare pentru: utilizați parametri personalizați pentru istoric. În cele din urmă, debifați-l pentru a dezactiva cookie-urile.

În Safari: Faceți clic în partea dreaptă sus a browserului pe pictograma meniului (simbolizat printr-un cog). Selectați Setări. Faceți clic pe Afișați setările avansate. În secțiunea „Confidențialitate”, faceți clic pe Setări de conținut. În secțiunea „Cookie-uri”, puteți bloca cookie-urile.

Sub Chrome: faceți clic în partea dreaptă sus a browserului pe pictograma meniului (simbolizat prin trei linii orizontale). Selectați Setări. Faceți clic pe Afișați setările avansate. În secțiunea „Confidențialitate”, faceți clic pe preferințe. În fila „Confidențialitate”, puteți bloca cookie-urile.

Legea aplicabilă și atribuirea jurisdicției.

Orice dispută în legătură cu utilizarea site-ului https: // www.neuf.tv/ este supus legii franceze. Competența exclusivă este atribuită instanțelor competente din Paris.

Principalele legi vizate.

Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978, modificată în special de legea nr. 2004-801 din 6 august 2004 privind prelucrarea datelor, fișiere și libertăți.

Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 pentru încrederea în economia digitală.

Lexicon.

Utilizator: Utilizator de internet care se conectează, utilizând site-ul menționat anterior.

Informații personale: „informații care permit, sub orice formă, direct sau indirect, identificarea persoanelor fizice cărora li se aplică” (articolul 4 din legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978).