Presentatie van de website.

Op grond van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, gebruikers van de site https: // www.neuf.tv/ de identiteit van de verschillende stakeholders in het kader van de implementatie en monitoring:

Contact informatie:

De nieuwssite neuf.tv wordt uitgegeven door:

Web & SEO Beperkt
Eenheid 1010, Miramar-toren
Nathan Road 132, Tsim Sha Tsui
Hong Kong

Web & SEO Beperkt is een naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van HKD 10.
Licentienummer: 1826120

Hosting :

o2switch – 222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand
credits: Neuf.tv

Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

Gebruik van de site https: // www.neuf.tv/ impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is op elk moment normaal toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden besloten door Neuf.tv, die vervolgens tracht om de data en tijden van de interventie vooraf aan gebruikers te communiceren.

De site wordt regelmatig bijgewerkt door Neuf.tv. Op dezelfde manier kunnen de juridische kennisgevingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn echter van toepassing op de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te nemen.

Beschrijving van de geleverde diensten.

De site https: // www.neuf.tv/ heeft als doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf, evenals digitaal nieuws.

Neuf.tv streeft ernaar om de site zo nauwkeurig mogelijk te informeren. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door de update, hetzij door externe partners die hem deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site wordt gegeven als een indicatie en zal waarschijnlijk evolueren. Bovendien is de informatie op de site niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn geplaatst.

Gesponsorde advertenties, gelieerde links en advertenties

Deze website biedt gebruikers gesponsorde inhoud, advertenties en/of gelieerde links.

Alle inhoud met aankoopaanbevelingen wordt zorgvuldig voorbereid: we selecteren, analyseren en bevelen producten en diensten onafhankelijk en naar eigen goeddunken aan. Onder de aangeboden links is er de mogelijkheid om producten en/of diensten te informeren en ernaar te verwijzen. In deze laatste gevallen wordt dit verzoek doorgestuurd naar derden, zoals:

Amazone

Amazon-gelieerde links

Deze website maakt, in overeenstemming met zijn doel, gebruik van affiliatielinks van Amazon. Als er via een van deze links een aankoop wordt gedaan, ontvangen wij een commissie over de verkoop van het product.

Dit betekent dat je links naar Amazon-producten zult vinden waartoe je rechtstreeks toegang hebt vanaf onze website, maar als dat het geval is, wordt de aankoop gedaan op Amazon, op zijn eigen voorwaarden op dat moment. Wanneer een gebruiker via deze links een aankoop doet, heeft deze commissie geen invloed op de uiteindelijke prijs van de artikelen voor de gebruiker. 

Externe links

De webpagina's van Neuf.tv links bieden naar andere eigen websites en inhoud van derden, zoals:

  • Amazon Europa Kern  à rl gevestigd te 5, Rue Plaetis L-2338, Luxemburg.  Website: amazon.es

Het enige doel van de links is om de gebruiker toegang te geven tot de links.

Neuf.tv is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de resultaten die de gebruiker kan behalen door toegang te krijgen tot deze links.

Evenzo vindt de gebruiker op deze site pagina's, promoties en partnerprogramma's die toegang hebben tot het surfgedrag van gebruikers om profielen op te stellen. Deze informatie is altijd anoniem en identificeert de gebruiker niet.

De informatie op deze gesponsorde sites of gelieerde links  zijn onderworpen aan het privacybeleid dat op die sites wordt gebruikt  en zijn niet onderworpen aan dit privacybeleid. Daarom raad ik gebruikers ten zeerste aan om het privacybeleid van gelieerde links in detail te lezen.

 

Disclaimer van garanties en aansprakelijkheid

Neuf.tv geeft geen enkele garantie en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook veroorzaakt door:

  • Het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en effectieve werking van het web, of zijn diensten en inhoud.
  • Het bestaan ​​van kwaadaardige, schadelijke of schadelijke programma's in de inhoud.
  • Onwettig, nalatig, frauduleus gebruik of in strijd met deze wettelijke kennisgeving.
  • Het gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden aangeboden en ter beschikking worden gesteld aan gebruikers op de site.
  • De aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van deze website.

Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website is niet aansprakelijk voor schade die verband houden met het gebruik van de site. Daarnaast is de gebruiker van de site instemt met toegang tot de site met behulp van de nieuwste apparatuur, het virus niet bevatten en met een recente browser up-to-date

Verwerking van gegevens van minderjarigen

Onze Services moeten worden gebruikt door mensen ouder dan 18 jaar, dus als u jonger bent dan XNUMX jaar, dient u deze niet te gebruiken.

Intellectuele eigendom en vervalsingen.

Neuf.tv bezit de intellectuele eigendomsrechten of heeft het recht om alle elementen op de site te gebruiken, waaronder tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, pictogrammen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of processen, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: Neuf.tv.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van haar materiaal zal worden beschouwd als een inbreuk vormen en vervolgd in overeenstemming met L.335-2 artikelen en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Beperkingen van aansprakelijkheid.

Neuf.tv kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de site https: // www.neuf.tv/, en als gevolg van ofwel het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, ofwel het optreden van een bug of incompatibiliteit.

Neuf.tv kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld marktverlies of verlies van een kans) die voortvloeit uit het gebruik van de site.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. Neuf.tv behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud in deze ruimte te verwijderen die in strijd zou zijn met de toepasselijke wetgeving in Frankrijk, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien toepasselijk, Neuf.tv behoudt zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie ...).

Beheer van persoonsgegevens.

In Frankrijk wordt de persoonsgegevens in het bijzonder beschermd door de wet No. 78-87 6 vanaf januari 1978, Wet nr 2004-801 van 6 2004 augustus artikel L. 226-13 het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Ter gelegenheid van het gebruik van de site https: // www.neuf.tv/, kan worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site, de toegangsprovider van de gebruiker, het IP-adres (Internet Protocol) van de gebruiker.

In elk geval Neuf.tv verzamelt alleen persoonlijke informatie over de gebruiker voor de behoeften van bepaalde diensten die door de site worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de site krijgt dan de verplichting om deze informatie al dan niet te verstrekken.

In overeenstemming met 38 en volgende van het 78 17-wet van januari 6 1978 met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden, elke gebruiker heeft een recht van toegang, rectificatie en verzet om persoonlijke gegevens met betrekking tot hem, door een schriftelijk en ondertekend verzoek, samen met een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder deel, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Er wordt geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de terugkoop van Neuf.tv en zijn rechten zouden de overdracht van dergelijke informatie aan de mogelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting om gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site op te slaan en te wijzigen.

De databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van juli 1 1998er omzetting van Richtlijn 96 / 9 van 11 1996 maart betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Hypertekstlinks en cookies.

De site https: // www.neuf.tv/ bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Neuf.tv. Echter, Neuf.tv heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en aanvaardt derhalve geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

De navigatie op de site veroorzaakt waarschijnlijk de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

De installatie weigering van een cookie kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. Echter, kunnen gebruikers hun computer als volgt configureren om cookies te weigeren installatie:

In Internet Explorer: tabblad gereedschap (vorm pictogram rechtsboven radertje) / Internet-opties. Klik op Privacy en selecteer Alle cookies blokkeren. Druk op OK.

In Firefox: klik boven aan het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy.
Stel de bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Verwijder het vinkje om cookies uit te schakelen.

In Safari: klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte "Vertrouwelijkheid" op Inhoudsinstellingen. In het gedeelte "Cookies" kunt u cookies blokkeren.

Onder Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte "Vertrouwelijkheid" op voorkeuren. Op het tabblad "Vertrouwelijkheid" kunt u cookies blokkeren.

Toepasselijk recht en toewijzing van jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site https: // www.neuf.tv/ valt onder het Franse recht. Exclusieve jurisdictie wordt toegekend aan de bevoegde rechtbanken van Parijs.

De belangrijkste betrokken wetten.

Wet 78-17 van 6 Januari 1978, met name aangepast door de wet 2004-801 6 van augustus 2004 met betrekking tot de computer, de bestanden en de vrijheden.

Wet 2004-575 21 Juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie.

Lexicon.

Gebruiker: Internet verbinden, met behulp van de eerder genoemde website.

Persoonlijke informatie: "informatie die welke vorm dan ook in staat stelt, rechtstreeks of onrechtstreeks, de identificatie van personen waarop zij van toepassing" (artikel 4 van wet nr 78-17 6 vanaf januari 1978).