Paras Rastogi

11 sätt att fixa intern SSD som inte visas i Windows 11/10

SSD:er har visat sig vara revolutionerande när det gäller lagring och prestanda, när du installerar en SSD i ditt system översätts det till ökad hastighet då SSD:er kan köras upp till 20 gånger snabbare än traditionella hårddiskar. Men Windows-användare har ofta rapporterat att deras interna SSD plötsligt försvinner eller inte dyker upp. Idag ska vi ta itu med det här problemet och titta och hjälpa dig att fixa problemet i den här förklaringen. Dessutom kan du lära dig hur du förbättrar din Windows-maskin med Microsoft PC Manager.

 

 

Orsaker bakom problemet

Flera faktorer kan bidra till att intern SSD inte dyker upp på din Windows 11/10 PC. Några av de mest anmärkningsvärda är:

 

  • SSD-enhetsbeteckningen är motsägande med befintliga systemenheter.
  • Den interna SSD är det inte initieras eller korrekt formaterad.
  • SSD-filsystemet är skadat (visar RAW-filsystem).
  • Föråldrade SSD-drivrutiner.
  • Lösa interna anslutningar.
  • BIOS upptäcker inte enheten.
  • SSD är förmodligen Defekta.

Hur man fixar intern SSD som inte visas i Windows 11/10

Det spelar ingen roll om SSD:n är intern eller extern; upptäcktsproblemet kan uppstå när som helst. Ändå, efter att ha upplevt detsamma, sökte vi efter effektiva metoder för att bli av med problemet. Låt oss börja.

Ändra enhetsbokstav

Diskbokstavskonflikt är en av de vanligaste orsakerna till problemet med "Intern SSD dyker inte upp" i Windows 11/10. Om enhetsbeteckningen på din interna SSD kommer i konflikt med en befintlig enhet kommer du inte att kunna upptäcka eller komma åt den på ditt operativsystem. Lyckligtvis kan du ändra det genom att följa dessa enkla steg.

1. tryck på Windows -nyckel och starta Diskhantering verktyg.

 

2. Följande, högerklicka på den interna SSD-enheten och klicka påÄndra enhetsbeteckning och sökvägar...alternativet.

Fixa intern SSD som inte visas i Windows

3. Klicka sedan på changement för att ändra enhetsbeteckningen.

 

4. Välj slutligen en enhetsbeteckning som inte är tilldelad någon befintlig systemenhet och klicka sedan OKEJ för att tillämpa ändringarna.

Fixa intern SSD som inte visas i Windows

Initiera ny SSD för att fixa intern SSD som inte visas

När du installerar en ny SSD på din maskin måste den initieras. Denna initiering raderar allt på disken och förbereder den för användning på Windows-systemet. Följ dessa steg för att initiera en ny SSD på din Windows-maskin.

 

Notera: Om du väljer en gammal SSD med redan existerande data, initiera den inte, eftersom processen kommer att radera allt på disken. Se till att återställa din data innan du bestämmer dig för att initiera den.

1. Öppna diskhanteringsverktyg på ditt Windows-system för att hitta den oinitierade disken.

2. Följande, högerklicka den valda skivan och tryck på Initiera disken knappen.

 

3. Välj önskad partitionsstil och tryck på OKEJ för att slutföra diskinitieringen.

4. Om du nyligen installerade en ny intern SSD i din maskin, kommer detta diskinitieringsfönster att visas automatiskt.

 

Formatera SSD för att fixa RAW-filsystemfel

RAW-filsystemet är en annan vanlig orsak till problemet med "intern SSD dyker inte upp". Det händer vanligtvis när det befintliga filsystemet på din SSD blir skadat vilket gör det oigenkännligt för Windows. För att åtgärda problemet måste du formatera om den interna SSD:n till NTFS-format genom att följa dessa steg.

1. Gå till diskhanteringsverktyg bildar Start-menyn.

Fixa intern SSD som inte visas i Windows

2. Leta sedan upp skivan märkt med BRUTTO filsystem. Ett RAW-filsystem indikerar att din anslutna disk har ett oidentifierat eller tomt filsystem.

 

3. Högerklicka på RAW-filsystemets SSD och tryck på knappen bildad knappen.

4. Slutligen, välj NTFS filsystemet och märk din enhet för att identifiera den. Klicka på det OKEJ för att formatera din anslutna SSD.

 

Fixa intern SSD som inte visas i Windows

Uppdatera drivrutiner för att fixa intern SSD som inte visar problem

Föråldrade SSD-drivrutiner på Windows 11/10-maskiner kan också skapa upptäcktsproblem. Du måste uppdatera dina SSD-drivrutiner manuellt för att åtgärda problemet. Här är vad du behöver följa.

1. Tryck på Windows-tangenten och starta den. Verktyg för enhetshanterare.

2. Expandera sedan Hårddiskar i listan och högerklicka på namnet på den problematiska SSD:n för uppdatering dess förare.

 

3. Klicka slutligen på Sök automatiskt efter drivrutiner alternativet för att låta ditt system automatiskt hitta och installera den senaste lämpliga drivrutinen för SSD:n.

 

Fixa intern SSD som inte visas i Windows

4. nu omstart ditt system efter att uppdateringen är klar.

Konfigurera systemströminställningar

Standardenergischemat på Windows 11/10-systemet stänger automatiskt av lagringsenheter efter att ha varit inaktiva under en tid för att spara batteri på Windows. Denna inaktiva avstängning av interna hårddiskar kan ibland leda till problemet "intern SSD visas inte". För att åtgärda samma problem kan du ändra inställningarna för det befintliga energischemat för att förhindra att det stängs av. Så här kan det göras.

 

1. tryck på Windows -nyckel och sök efter 'Ändra energischema' för att öppna systemets nuvarande energischemainställningar.

2. Klicka sedan på Ändra avancerade ströminställningar alternativ.

3. utöka Hårddisk fliken och ställ inStäng av hårddisken efteråt' tid till Noll minuter för alternativen "På batteri" respektive "Inkopplad". Klicka på det Tillämpa knappen för att spara ändringar.

 

Fixa intern SSD som inte visas i Windows

Analysera och åtgärda fel på enheten

Microsoft Windows tillhandahåller inbyggd funktionalitet som hjälper dig att felsöka befintliga problem med din hårddisk, som är dold i diskegenskaper. Du kan komma åt den för att fixa problemet med att SSD inte upptäcks i Windows 11/10. Så här kan det göras.

 

1. Högerklicka din interna SSD-enhet att komma åt Diskegenskaper.

2. Klicka sedan på Verktyg fliken för att komma åt Fel vid kontroll sektionen och tryck på Kontrollanten knappen.

 

3. Tryck slutligen på Analysera drive och följ instruktionerna på skärmen för att lösa fel med SSD:n ansluten.

 

Fixa intern SSD som inte visas i Windows

Kontrollera att SSD:n detekteras i BIOS

Det grundläggande input/output-systemet, BIOS, är ett program som din dators mikroprocessor använder för att starta upp systemet. Om SSD:n du letar efter inte upptäcks vid start är chansen stor att den är felaktig. Följ dessa enkla steg för att lära dig hur du upptäcker din interna SSD i BIOS.

1. Starta i ditt system-BIOS och fortsätt till Information tunga.

 

rådet För exakta nycklar för att starta upp i ditt moderkorts BIOS, se tillverkarens guide eller Google ditt systems modellnummer för att komma åt BIOS-inställningarna.

2. Kontrollera om anslutningen internt SSD-namn visas i informationsmenyn. Om SSD:n inte upptäcks här har du en lös anslutning eller en felaktig SSD.

Konfigurera BIOS för att fixa att intern SSD inte visas

Anta att din anslutna interna SSD upptäcks i BIOS men dyker inte upp i Windows efter uppstart. I det här fallet kan upptäcktsproblemet bero på en befintlig felkonfiguration av SATA-styrenheten eftersom den hanterar dataflödet och kommunikationen mellan hårddiskarna och datorn. Följ dessa steg för att ställa in detsamma.

1. Starta i ditt systems BIOS-läge för att hitta Enheter tunga.

 

2. Se sedan till att SATA-kontroller är aktiverad och ställ in den på EDI mode. Integrated Drive Electronics (IDE) är gränssnittsstandarden som ansvarar för att upprätta anslutningar mellan moderkortet och disklagringsenheter.

Fixa intern SSD som inte visas i Windows

Använd Windows Memory Diagnostic Tool

Tillsammans med andra manuella felsökningsmetoder erbjuder Microsoft Windows också ett Windows Memory Diagnostic Tool för att hjälpa användare att upptäcka problem med inbyggda lagringsenheter och systemminne. Så här kan du använda det här verktyget till din fördel.

 

1. Tryck på Windows-tangenten och sök efter Windows minnesdiagnostik kastverktyg.

 

2. Klicka sedan på Starta om nu för att starta om ditt system och låta det kontrollera och åtgärda minnes-/lagringsrelaterade fel.

Fixa intern SSD som inte visas i Windows

Ta bort och återanslut SSD:n manuellt

Om den installerade interna SSD-enheten har lösa anslutningar till kortet, kommer du förmodligen att möta problemet "SSD visas inte" på din Windows-maskin. För att lösa samma problem måste du koppla ur och koppla tillbaka till styrelsen. Om du är osäker på processen kan du alltid gå till din tillverkares servicecenter för att få det gjort.

 

Kontrollera SSD-kompatibilitet med ditt system

SSD:er är allmänt tillgängliga i två typer, SATA och PCIe NVMe. Det förra är mer prisvärt och finns på de flesta budgetsystem, medan det senare främst används i prestandaorienterade system, då NVMe går tre till tio gånger snabbare än SATA-typen. Om den installerade SSD:n fortsätter att försvinna och dyker upp igen av sig själv kanske den inte är kompatibel med din systemhårdvara. För att lösa problemet kan du installera NVMe SSD i ditt system eftersom den är direkt ansluten till kortplatsen istället för att ansluta den till en anslutande SATA-kabel. Dessutom kan du ladda ner tillverkarens programvara för att kontrollera SATA-kompatibiliteten som är installerad med din Windows-maskin.

Intern SSD dyker inte upp

 

Proffstips: Medan du ökar lagringen av din Windows 11/10-maskin, med en befintlig NVMe SSD, välj bara NVMe (samma typ) istället för att gå för SATA, eftersom du kan stöta på kompatibilitetsproblem när två olika SSD:er används på samma kort.

Bonus: Åtgärda SSD-problem med verktyg från tredje part

Bortsett från inbyggda verktyg kan du alltid lita på effektiva gratis tredjepartsverktyg som MiniTool Partition Wizard för att hjälpa dig åtgärda problem med din interna SSD. Så här kan du få ut det mesta av det här verktyget.

1. Besök MiniTool Partition Wizards webbplats och ladda ner gratisversionen till ditt system.

2. Följande, högerklicka på den interna SSD:n som hela tiden försvinner.

 

3. Den kostnadsfria versionen av MiniTool Partition Wizard låter dig utföra många operationer för att reparera felaktiga SSD-enheter, såsom formatering, delning, yttestning, torka filsystem och mer. Du kan välja önskad åtgärd med hjälp av det här verktyget för att reparera intern SSD i en handvändning.

 

Fixa intern SSD som inte visas i Windows

FAQ

F: Min SSD visas inte i BIOS. Hur fixar jag det?

A: Du måste ställa in SATA till IDE-kompatibilitetsläge i ditt BIOS för att åtgärda problemet. Se de enkla stegen ovan för mer information.

F: Hur fixar jag att SATA/M.2 SSD inte visas i Windows 11?

A: Följ de fiffiga metoderna som anges i den här förklaringen för att åtgärda problemet.

 

F: Min interna SSD kopplas från och dyker upp igen i systemet. Hur fixar man det?

A: Detta händer vanligtvis när den anslutna SSD-enheten saknar drivrutiner eller är inkompatibel med din maskin. Försök att koppla ur enheten och koppla in den igen för att åtgärda problemet.

F: SSD-filsystemet visar RAW. Hur fixar jag det?

A: Detta händer vanligtvis när ditt SSD-filsystem är skadat. Du måste formatera om disken med NTFS-filsystemet för att återställa dess funktion.

Slutsats: inga fler SSD-problem!

Vi hoppas att du har löst dina interna SSD-problem genom att följa denna felsökningsguide. Om du tycker att det är användbart, dela det med dina kollegor som kanske kliar sig i huvudet efter en lösning på det här problemet. Fortsätt prenumerera.

Hitta fler tips på neuf.tv