הצגת האתר.

על פי סעיף 6 לחוק מס' 2004-575 מיום 21 ביוני 2004 בדבר אמון בכלכלה הדיגיטלית, המשתמשים באתר https: // www.neuf.tv/ זהות מחזיקי העניין השונים בהקשר של יישומו ומעקבו:

בעלים : Neuf.tv
היוצר : Neuf.tv
פרסום אחראי : Neuf.tv - צור קשר (ב)neuf.tv
מנהל הפרסום הינו אדם משפטי.
מנהל האתר : Neuf.tv - צור קשר (ב)neuf.tv
אירוח : o2switch - 222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand
זיכוי: Neuf.tv

תנאי שימוש כלליים באתר ובשירותים המוצעים.

שימוש באתר https: // www.neuf.tv/ מרמז על הסכמה מלאה לתנאי השימוש הכלליים המתוארים להלן. תנאי שימוש אלו עשויים להשתנות או להשלים בכל עת, לכן המשתמשים באתר מוזמנים להתייעץ בהם על בסיס קבוע.

האתר בדרך כלל נגיש למשתמשים בכל עת. עם זאת, ניתן להחליט על הפרעה עקב תחזוקה טכנית Neuf.tv, אשר לאחר מכן ישתדל למסור למשתמשים לפני כן את התאריכים והשעות של ההתערבות.

האתר מתעדכן באופן שוטף על ידי Neuf.tv. כמו כן, ניתן לשנות את ההודעות המשפטיות בכל עת: הן בכל זאת מחייבות את המשתמש שמוזמן להתייחס אליהם לעתים קרובות ככל האפשר על מנת להתוודע אליו.

תיאור השירותים הניתנים.

האתר https: // www.neuf.tv/ שואפת לספק מידע על כל פעילויות החברה וכן חדשות דיגיטליות.

Neuf.tv שואפת לספק לאתר מידע מדויק ככל האפשר. עם זאת, אין היא יכולה לשאת באחריות למחדלים, אי דיוקים וליקויים בעדכון, בין אם בשלו ובין אם בשל שותפי צד שלישי המספקים לה מידע זה.

כל המידע המצוין באתר ניתן כאינדיקציה, והוא עשוי להתפתח. כמו כן, המידע באתר אינו ממצה. הם ניתנים בכפוף לשינויים שבוצעו מאז שהועלו לרשת.

הגבלות חוזיות על נתונים טכניים.

האתר משתמש בטכנולוגיית JavaScript.

האתר אינו יכול להיות אחראי לנזק מהותי הקשור לשימוש באתר. בנוסף, המשתמש באתר מסכים לגשת לאתר באמצעות ציוד עדכני, לא מכיל וירוס ועם דפדפן עדכני מהדור האחרון.

קניין רוחני וזיופים.

Neuf.tv הינה הבעלים של זכויות הקניין הרוחני או מחזיקה בזכויות השימוש בכל האלמנטים הנגישים באתר, בפרט הטקסטים, התמונות, הגרפיקה, הלוגו, האייקונים, הצלילים, התוכנה.

כל רפרודוקציה, ייצוג, שינוי, פרסום, התאמה של כל או חלק ממרכיבי האתר, יהא האמצעי או התהליך בו יהיו אשר יהיו, אסורים ללא אישור מראש ובכתב של: Neuf.tv.

כל שימוש בלתי מורשה באתר או בכל החומרים שלה ייחשב מהווה הפרה ומועמדים לדין בהתאם לסעיפי L.335-2 ובעקבות של קוד הקניין הרוחני.

מגבלות אחריות.

Neuf.tv לא ניתן לשאת באחריות לנזק ישיר או עקיף שנגרם לציוד של המשתמש בעת הגישה לאתר https: // www.neuf.tv/, והנובע או משימוש בציוד שאינו עומד במפרטים המצוינים בסעיף 4, או מהופעת באג או אי התאמה.

Neuf.tv לא ניתן לשאת באחריות גם לנזקים עקיפים (כגון למשל אובדן שוק או אובדן סיכוי) בעקבות השימוש באתר.

רווחים אינטראקטיביים (אפשרות לשאול שאלות במרחב אנשי הקשר) זמינים למשתמשים. Neuf.tv שומרת לעצמה את הזכות למחוק, ללא הודעה מוקדמת, כל תוכן שפורסם בחלל זה אשר יפר את החוק החל בצרפת, בפרט את ההוראות הנוגעות להגנת המידע. אם ניתן ליישום, Neuf.tv כמו כן, שומרת לעצמה את הזכות להטיל ספק באחריות האזרחית ו/או הפלילית של המשתמש, בפרט במקרה של הודעה גזענית, פוגענית, לשון הרע או פורנוגרפית, יהא המדיום בו נעשה שימוש (טקסט, צילום וכו').

ניהול נתונים אישיים.

בצרפת נתונים אישיים מוגנים במיוחד בחוק מספר 78-87 מיום 6 בינואר 1978, חוק 2004-801 מיום 6 באוגוסט 2004, מאמר ל '226-13 לחוק העונשין וההנחיה האירופית של 24 באוקטובר 1995.

לרגל השימוש באתר https: // www.neuf.tv/, ניתן לאסוף: כתובת האתר של הקישורים דרכם המשתמש ניגש לאתר, ספק הגישה של המשתמש, כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) של המשתמש.

בכל מקרה Neuf.tv אוספת מידע אישי על המשתמש רק לצרכי שירותים מסוימים המוצעים על ידי האתר. המשתמש מספק מידע זה בידיעה מלאה של העובדות, בפרט כאשר הוא מזין אותו בעצמו. לאחר מכן מצוינת למשתמש באתר החובה או אי מסירת מידע זה.

בהתאם 38 ובעקבות של 78 גיסת 17 ינואר 6 1978 הנוגעת נתונים, קבצים וחירויות, כל משתמש יש זכות גישה, תיקון והתנגדות מידע אישי המתייחס אליו, על ידי הגשת בקשה כתובה וחתומה, מלווה עותק של תעודת זהות עם חתימה של חלק בעל, המפרט את הכתובת שאליה התשובה צריכה להישלח.

אין מידע אישי של המשתמש באתר מפורסם ללא ידיעת המשתמש, מוחלף, מועבר, מוקצה או נמכר בכל מדיה שהיא לצדדים שלישיים. רק ההנחה של רכישה חוזרת של Neuf.tv וזכויותיו יאפשרו העברת מידע כאמור לרוכש האפשרי אשר מצידו יהיה מחויב באותה חובה לאחסן ולשנות נתונים ביחס למשתמש באתר.

מאגרי המידע מוגנים על ידי הוראות חוק יולי 1 1998er טרנספוזיציה הדירקטיבה 96 / 9 מ 11 1996 במרץ על ההגנה המשפטית של מסדי נתונים.

קישורי היפרטקסט וקובצי Cookie.

האתר https: // www.neuf.tv/ מכיל מספר קישורי היפרטקסט לאתרים אחרים, שהוגדרו באישור של Neuf.tv. עם זאת, Neuf.tv אין אפשרות לאמת את תוכן האתרים בהם ביקרו, ולכן לא תישא באחריות כלשהי לעובדה זו.

גלישה באתר עלולה לגרום להתקנת עוגיות (עוגיות) במחשב המשתמש. קובץ Cookie הוא קובץ קטן, שאינו מאפשר זיהוי של המשתמש, אך מתעד מידע הנוגע לניווט במחשב באתר. הנתונים המתקבלים כך נועדו להקל על הניווט הבא באתר, וכן נועדו לאפשר אמצעי נוכחות שונים.

סירוב ההתקנה של עוגייה לא יאפשר כדי לגשת לשירותים מסוימים. עם זאת, משתמשים יכולים להגדיר את המחשבים שלהם כדלקמן לסרב התקנת עוגייה:

ב- Internet Explorer: הכלים של הכרטיסייה (pictogram הצורה הימנית העליונה שן) / אפשרויות אינטרנט. לחץ על פרטיות ובחר חסום את כל קבצי ה- Cookie. OK.

ב- Firefox: בחלק העליון של חלון הדפדפן לחץ על כפתור Firefox ואז עבור לכרטיסייה אפשרויות. לחץ על הכרטיסייה פרטיות.
הגדר את כללי השימור ב: השתמש בפרמטרים מותאמים אישית להיסטוריה. לבסוף, בטל את הסימון כדי להשבית את העוגיות.

בספארי: לחץ בפינה השמאלית העליונה של הדפדפן על סמל התפריט (מסומל על ידי גלגל שיניים). בחר הגדרות. לחץ על הצג הגדרות מתקדמות. בקטע "סודיות", לחץ על הגדרות תוכן. בסעיף "עוגיות", אתה יכול לחסום עוגיות.

תחת כרום: לחץ בפינה השמאלית העליונה של הדפדפן על סמל התפריט (מסומל על ידי שלושה קווים אופקיים). בחר הגדרות. לחץ על הצג הגדרות מתקדמות. בקטע "סודיות", לחץ על העדפות. בלשונית "סודיות" ניתן לחסום עוגיות.

חוק ישים ושיוך סמכות שיפוט.

כל מחלוקת בקשר עם השימוש באתר https: // www.neuf.tv/ כפוף לחוק הצרפתי. סמכות השיפוט הבלעדית מיוחסת לבתי המשפט המוסמכים של פריז.

החוקים העיקריים הנוגעים בדבר.

חוק מס '78-17 מיום 6 בינואר 1978, במיוחד תוקן בחוק מס' 2004-801 מיום 6 באוגוסט 2004 הנוגע לעיבוד נתונים, תיקים וחירויות.

חוק מס '2004-575 מיום 21 ביוני 2004 על אמון בכלכלה הדיגיטלית.

לֵקסִיקוֹן.

משתמש: Internet connection, באמצעות האתר הנ"ל.

מידע אישי: "מידע המאפשר, בכל צורה שהיא, במישרין או בעקיפין, זיהוי האנשים הטבעיים עליהם הוא חל" (סעיף 4 לחוק מס '78-17 מיום 6 בינואר 1978).