Saidi esitlus.

6. juuni 2004. aasta digitaalmajanduse usaldust käsitleva seaduse nr 575-21 artikli 2004 alusel saidi https: // www.neuf.tv/ erinevate sidusrühmade andmed selle rakendamise ja järelevalve kontekstis:

Omanik : Neuf.tv
Looja : Neuf.tv
vastutab avaldamist : Neuf.tv - võtke ühendust (at)neuf.tv
Väljaande haldaja on juriidiline isik.
Webmaster : Neuf.tv - võtke ühendust (at)neuf.tv
võõrustaja : o2lüliti - 222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont -Ferrand
Autorid: Neuf.tv

Saidi ja pakutavate teenuste kasutamise üldtingimused.

Saidi kasutamine https://www.neuf.tv/ tähendab allkirjeldatud üldiste kasutustingimuste täielikku nõustumist. Neid kasutustingimusi muudetakse või täiendatakse tõenäoliselt igal ajal, seetõttu palutakse saidi kasutajatel nendega regulaarselt tutvuda.

See sait on kasutajatele tavaliselt alati kättesaadav. Tehnilise hoolduse tõttu katkestamise võib siiski otsustada Neuf.tv, kes püüab seejärel kasutajatele enne sekkumise kuupäevi ja kellaaegu suhelda.

Veebisaiti uuendatakse regulaarselt Neuf.tv. Samuti saab õiguslikke teateid igal ajal muuta: need on siiski siduvad kasutajale, keda kutsutakse nendega tutvumiseks võimalikult sageli neile viitama.

Pakutavate teenuste kirjeldus.

Sait https://www.neuf.tv/ eesmärk on pakkuda teavet ettevõtte kõigi tegevuste kohta ja ka digitaalseid uudiseid.

Neuf.tv püüab anda saidile võimalikult täpset teavet. Siiski ei saa ta vastutada värskenduse tegematajätmiste, ebatäpsuste ja puuduste eest, mis on tingitud sellest või kolmandate osapoolte partneritest, kes seda teavet edastavad.

Kogu saidil näidatud teave on näidustus ja tõenäoliselt areneb. Lisaks ei ole saidil olev teave ammendav. Neid võidakse muuta pärast veebis avaldamist tehtud muudatusi.

Tehniliste andmete lepingulised piirangud.

Sait kasutab JavaScripti tehnoloogiat.

Veebisait ei vastuta kahju, mis on seotud saidi kasutamist. Lisaks saidi kasutaja nõustub, et pääseda saidi kasutades uusimat varustus, mis ei sisalda viiruse ja hiljuti brauseri up-to-date

Intellektuaalomand ja võltsingud.

Neuf.tv on intellektuaalomandi õiguste omanik või omab kõigi saidil juurdepääsetavate elementide, eelkõige tekstide, piltide, graafika, logo, ikoonide, helide, tarkvara kasutusõigusi.

Saidi kõigi või osa osade mis tahes reprodutseerimine, esitamine, muutmine, avaldamine, kohandamine olenemata kasutatud vahenditest või protsessist on keelatud ilma eelneva kirjaliku loata: Neuf.tv.

Loata kasutamine saidi või selle materjale käsitatakse rikkumise ja vastutusele vastavalt L.335-2 artiklid ja pärast intellektuaalomandi koodeksi.

Vastutuse piirangud.

Neuf.tv ei vastuta otsese või kaudse kahju eest, mis on tekitatud kasutaja seadmetele saidile https: // www.neuf.tv/, mis tuleneb kas punktis 4 märgitud spetsifikatsioonidele mittevastavate seadmete kasutamisest või vea või kokkusobimatuse ilmnemisest.

Neuf.tv ei saa vastutada ka saidi kasutamisest tulenevate kaudsete kahjude (näiteks turukaotus või võimaluste kaotus) eest.

Kasutajatele on kättesaadavad interaktiivsed ruumid (võimalus esitada küsimusi kontaktruumis). Neuf.tv jätab endale õiguse ilma selleta ette teatamata eemaldada kogu sellesse ruumi postitatud sisu, mis rikuks Prantsusmaal kehtivat õigust, eriti andmekaitset käsitlevaid sätteid. Kui on sobiv, Neuf.tv jätab endale ka õiguse seada kahtluse alla kasutaja tsiviil- ja / või kriminaalvastutus, eriti rassistliku, kuritahtliku, laimava või pornograafilise sõnumi korral, olenemata kasutatavast teabekandjast (tekst, fotograafia jne).

Isikuandmete haldamine.

Prantsusmaal isikuandmeid eriti seadusega kaitstud nr 78-87 6 jaanuarist 1978, seadus nr 2004-801 alates 6 2004 augustis artikli L. 226-13 karistusseadustiku ja Euroopa direktiiv 24 oktoober 1995.

Saidi https: // www.neuf.tv/, saab koguda: nende linkide URL-id, mille kaudu kasutaja saidile pääses, kasutaja juurdepääsu pakkuja, kasutaja Interneti-protokolli (IP) aadress.

Igal juhul Neuf.tv kogub kasutaja kohta isiklikku teavet ainult saidi pakutavate teenuste vajaduste jaoks. Kasutaja esitab selle teabe täieliku teadmisega faktidest, eriti seda ise sisestades. Seejärel täpsustatakse saidi kasutajale, kas on kohustus seda teavet esitada või mitte.

Vastavalt 38 ja järgnevate 78 17 praktika jaanuari 6 1978 seotud andmed, failid ja vabadused, iga kasutaja on õigus andmetega tutvuda ja vastuseis isikuandmete tema kohta, tehes kirjaliku allkirjastatud taotluse, millele on lisatud koopia isikut tõendava dokumendi allkiri tükk omanik, täpsustades aadressi, kuhu tuleks vastata.

Ühtegi saidi kasutaja isiklikku teavet ei avaldata ilma kasutaja teadmata, seda ei vahetata, edastata, loovutata ega müüa mis tahes andmekandjal kolmandatele isikutele. Ainult eeldus tagasiostmiseks Neuf.tv ja tema õigused võimaldaksid nimetatud teavet edastada võimalikule ostjale, keda omakorda seob sama kohustus salvestada ja muuta saidi kasutaja andmeid.

Andmebaasid on kaitstud seaduse sätted juuli 1 1998er üle direktiiv 96 / 9 alates 11 1996 märtsiks andmebaaside õiguskaitse.

Hüperteksti lingid ja küpsised.

Sait https://www.neuf.tv/ sisaldab mitmeid hüpertekstilinke teistele saitidele, mis on loodud loal Neuf.tv. Kuid, Neuf.tv tal pole võimalust sellisel viisil külastatud saitide sisu kontrollida ja seetõttu ei võta ta selle fakti eest mingit vastutust.

Saidi sirvimine võib põhjustada küpsise (te) installimise kasutaja arvutisse. Küpsis on väike fail, mis ei võimalda kasutajat tuvastada, kuid mis salvestab saidil arvuti navigeerimisega seotud teabe. Selliselt saadud andmete eesmärk on hõlbustada saidil edasist navigeerimist ning võimaldada ka erinevaid kohaloleku meetmeid.

Paigaldamise keeldumise küpsise võib muuta võimatuks teatud teenuste kasutamiseks. Kuid kasutajad võivad häälestada oma arvutit järgmiselt keelduda küpsiste installeerimisega:

Internet Exploreris: vahekaart tööriist (paremas ülanurgas hammasratta kujuline piktogramm) / Interneti-suvandid. Klõpsake Privaatsus ja valige Blokeeri kõik küpsised. Kinnitage Ok.

Firefoxis: klõpsake brauseriakna ülaosas nuppu Firefox, seejärel minge vahekaardile Valikud. Klõpsake vahekaarti Privaatsus.
Kaitsereeglite konfigureerimine: kasutage ajaloo jaoks isikupärastatud parameetreid. Lõpuks tühjendage see küpsiste keelamiseks.

Safaris: klõpsake brauseri paremas ülanurgas menüü piktogrammis (mida tähistab hammasratas). Valige Seaded. Klõpsake nuppu Kuva täpsemad seaded. Klõpsake jaotises "Konfidentsiaalsus" valikul Sisu seaded. Jaotises „Küpsised“ saate küpsised blokeerida.

Chrome'i all: klõpsake menüü piktogrammil (sümboliseeritud kolme horisontaalse joonega) brauseri paremas ülanurgas. Valige Seaded. Klõpsake nuppu Kuva täpsemad seaded. Klõpsake jaotises "Konfidentsiaalsus" eelistustel. Vahekaardil "Konfidentsiaalsus" saate küpsised blokeerida.

Kohaldatav õigus ja kohtualluvuse määramine.

Kõik vaidlused seoses saidi https: // www.neuf.tv/ allub Prantsuse seadustele. Ainujurisdiktsioon on omistatud Pariisi pädevatele kohtutele.

Peamised asjaomased seadused.

Seadus nr 78-17 6 jaanuarist 1978, sealhulgas muudetud seadusega nr 2004-801 alates 6 2004 august seotud andmed, failid ja vabadused.

Seadus 2004-575 21 juuni 2004 usalduse kohta digitaalmajanduses.

Leksikon.

Kasutaja: Internet ühendamist, kasutades eelpool kohas.

Isikuandmed: "teave, mis võimaldab mis tahes vormis, otseselt või kaudselt, isikute tuvastamist, kus neid kohaldatakse" (artikli 4 seaduse nr 78-17 6 jaanuarist 1978).